Opis projektu INTERPASCAL


Witamy
Interpreter to forma, która za kazdym razem analizuje od nowa kod zródlowy w celu przetlumaczenia polecen w nim zawartych na forme zrozumiala dla maszyny.

Funkcjonalny zakres interpretera:
 • Deklaracja zmiennych typu rzeczywistego i calkowitego
 • Operacje przypisania
 • Operacje arytmetyczne (+, -, *, /)
 • Konstrukcja if else
 • Petla while
 • Zagniezdzenia
 • Operacje wejscia wyjscia


Kolejnosc wykonywanych zadan:
 1. Specyfikacja BNF
 2. Analizator Leksykalny
 3. Analizator Skladniowy
 4. Interpreter